POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest KOGUCIK GRZEGORZ MUZYKOWSKI z siedzibą w 20-442 Lublin, przy ul. Abramowicka 30 . NIP 712-143-75-38, REGON 430510030

Kontakt
Adres kontaktowy: ul. Abramowicka 30 , 20-442 Lublin
Adres e-mail: kogucikcatering@gmail.com

Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika strony www.lawenda-wesela.pl ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usług cateringowych.

Każdy użytkownik bądź klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ma prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych możesz się skontaktować bezpośrednio z administratorem.

Administrator zbiera i przechowuje następujące dane użytkowników:
a. imię i nazwisko,
b. adres email
c. adres zamieszkania/prowadzenia działalności
d. numer telefonu,
e. nazwę firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą),
f. NIP firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą).

Administrator zbiera i przechowuje dane w celu obsługi zamówienia.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dane klienta, będą przetwarzane przez administratora przez czas wykonywania usług, a w przypadku jego zakończenia, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofane.